Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Sprawdzian po VI klasie

UWAGA!

W roku szkolnym 2014/2015 zmienia się formuła sprawdzianu.

Termin sprawdzianu: 5 kwietnia 2016r. godz. 900 (I część), 11 45 (II część - j. angielski)Sprawdzian przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej: 

  • Podstawą przeprowadzania sprawdzianu będą wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  • Sprawdzian będzie się składał z dwóch części, przeprowadzanych jednego dnia.
  • W części pierwszej sprawdzane będą wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym (w zadaniach zamkniętych i otwartych). Na rozwiązanie zestawu zadań uczeń będzie miał 80 minut.
  • Druga część sprawdzianu obejmuje wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole, jako przedmiotu obowiązkowego, do wyboru z następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Będą to tylko zadania zamknięte, czas trwania - 45 minut.
  • Wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki, oraz z części drugiej - języka obcego nowożytnego.


Zmienia się zatem łączny czas trwania egzaminu - z 60 do 125 minut - z przerwą między częściami oraz jego struktura. Zostaje przeniesiony akcent z ponadprzedmiotowego charakteru egzaminu na sprawdzanie wiadomości i umiejętności z przedmiotów kluczowych dla dalszej nauki, tj. na język polski i matematykę, odpowiednio z wykorzystaniem kontekstów historycznych oraz przyrodniczych.Przykładowe odpowiedzi SPRAWDZIAN 2016: http://www.edulandia.pl/edulandia/1,118533,19869803,sprawdzian-szostoklasisty-2016-mamy-arkusze-cke-i-odpowiedzi.html


Przykładowe odpowiedzi SPRAWDZIAN 2015: http://www.rmf24.pl/raport-szostoklasisci/sprawdzian-fakty/news-sprawdzian-szostoklasisty-2015-arkusze-i-rozwiazania-z-polsk,nId,1709076

Kontakt

Szkoła Podstawowa

im. M. Konopnickiej

w Brzózem

05-300 Mińsk Mazowiecki

ul. Szkolna 20

Tel: 25 758 29 60

spbrzoze@op.pl